Lubelskie Towarzystwo Pszczelnicze
Strona główna / Mapa strony / Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych...

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych jest organizacją ogólnopolską. Liczy ponad 150 pszczelarzy zawodowych – osób, których głównym źródłem utrzymania są dochody uzyskiwane z użytkowania hodowli pszczół. Członkowie SPZ-tu skupiają w swoich pasiekach prawie 4% rodzin pszczelich znajdujących się w Polsce, a produkują i sprzedają około 15% pozyskiwanego miodu. Stowarzyszenie i jego członkowie utrzymują kontakty i współpracują ze wszystkimi organizacjami pszczelarskimi znajdującymi się w Polsce. Szczególnym partnerem jest Polski Związek Pszczelarski – największa i najstarsza organizacja pszczelarska w kraju, z której Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych wyłoniło się w 2004. Rejestracja w KRS nastąpiła 28.12.2004 roku. W szeregach „zawodowców” znajdują się pszczelarze posiadający pasieki powyżej 81 rodzin, naukowcy zajmujący się hodowlą pszczół i przetwórstwem miodu.

Naczelną władzą SPZ-tu jest Walne Zgromadzenie Członków, które zwoływane jest co najmniej raz w roku. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób. Obecnie prezesem stowarzyszenia jest Sławomir Bakier pszczelarz z Białegostoku.

Głównym celem działalności SPZ-tu jest zwracanie uwagi na szczególne uwarunkowania związane z wykonywaniem zawodu pszczelarza. Podkreślamy, że głównym efektem pracy pszczelarza i pszczół jest usługa zapylania roślin entomofilnych. Zapylanie jest niezbędne do utrzymania naturalnych łańcuchów ekologicznych i w Polsce ma charakter czysto altruistyczny. Stowarzyszenie organizuje w ciągu roku dwa Walne Zjazdy, na których dyskutowane są aktualne problemy jak i prowadzone szkolenia. Pierwszy Walny Zjazd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych odbył się w Pszczelej Woli w dniach 23-24.02.2005, ostatni w Rąbieniu koło Łodzi 11-13 kwietnia 2007. Często w ramach zjazdów organizowane są wycieczki do dużych gospodarstw pasiecznych znajdujących się na terenie kraju jak i za granicą.

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych w 2007 roku we współpracy z PZP, Apipolem, Polanką oraz innymi organizacjami zajmującymi się dystrybucją miodu uzyskało z Unii Europejskiej fundusze na realizację promocji miodu w Polsce w ramach projektu: „życie miodem słodzone”. Promocja miodu jest skierowana głównie do ludzi młodych w celu zwrócenia ich uwagi na szczególne właściwości odżywcze miodu i możliwości jego wykorzystania w gospodarstwie domowym. Program jest realizowany i wdrażany w życie poprzez powołane konsorcjum w skład, którego wchodzą praktycznie wszystkie organizacje pszczelarskie, firmy handlujące miodem, jak i osoby fizyczne. Zachęcamy wszystkich do współpracy i sami chętnie współpracujemy z innymi organizacjami.

STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY ZAWODOWYCH

ul. Słoneczna 48, lokal nr 2., 10-711 Olsztyn

tel. 089/523-38-67, fax. 089/524-02-88

REGON: 519652270             NIP: 739-34-71-472

e-mail: pszczelarzezawodowi@interia.pl