Lubelskie Towarzystwo Pszczelnicze
Strona główna / Marsz w obronie pszczół / Spotkanie organizacyjne...

marsz pszczelarzy Warszawa

Sptkanie organizacyjne dotyczące Marszu w obronie pszczół

Wstępny termin marszu ustalono na 15 marca .Ostateczny termin zostanie podany po spotkaniu z Min. Rolnictwa które jest planowane w miesiącu styczniu.

14 listopada w redakcji miesięcznika "Pszczelarstwo" odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące marcowego Marszu w obronie pszczół który odbędzie się w marcu 2012 roku na terenie Warszawy. Poniżej przedstawiamy protokół ze spotkania.

 

PROTOKÓŁ

                ze spotkania organizacyjnego w sprawie marszu

„W obronie pszczół”


   Spotkanie odbyło się w redakcji „PSZCZELARSTWA” w Warszawie  przy ul. Świętokrzyskiej 20 w dniu 14 listopada 2011roku o godz. 11:00 W spotkaniu udział wzięli:


- Zbigniew Pęcak – Pszczelarze Zawodowi
- Ryszard Marek  Kowalski – WKP im. Jerzego Makowicza - Warszawa
- Maciej Rysiewicz – „Przegląd Pszczelarski”
- Ewa Toporkiewicz – Pszczelarze Zawodowi
- Stanisław Mazurek – Pszczelarze Zawodowi
- Tadeusz Jaskóła – WZP Chełm
- Robert Chrzanowski – SPP Polanka
- Krystyna Wyzner – „Pszczelarstwo”
- Dariusz Zachewicz


Zebranie rozpoczął Zbigniew Pęcak informując o trudnej sytuacji w jakiej znalazło się nasze pszczelarstwo i o problemach związanych z dalszym funkcjonowaniem tak istotnej gałęzi rolnictwa. Na początku zebrania poddano pod dyskusję zasadność organizowania ,,Marszu'', Wszyscy obecni uznali potrzebę zorganizowania marszu i wydarzenie to uznano w kategorii ,, Pospolitego Ruszenia''
Następnie obecni  na spotkaniu deklarowali ilość uczestników ze swych regionów gotowych do wzięcia udziału w ,,Marszu'':
- Śląski Związek Pszczelarzy – 50 osób
- Tylicz-Nowosądeckie – 25 osób
- Dąbrowa Tarnowska – 50 osób
- Sądecki Bartnik – 50 osób
- Pszczelarz Kozacki – 20 osób
- PPHU Łysoń – 50 osób
- Wydawnictwo Wilczyska – 50 osób
- Pszczelarze Zawodowi – 50 osób
- Nadbużański Związek Pszczelarzy – 20 osób
- SPP Polanka – 30 osób
- Redakcja „Pszczelarstwa” – 2 osoby
- Pszczelarze Lubelscy – 50 osób
- W.K.P. + WZP Warszawa – 120 osób
- Krosno – 20 osób
- Kętrzyn – 20 osób
- Stowarzyszenie Pszczelarzy Dzierzgoń – 10 osób
- WZP Poznań – 80 osób

Ustalono że warunkiem uczestnictwa w ,,Marszu'' jest  zgłoszenia swego udziału do koordynatorów lub organizatorów ,,Marszu''. Czekamy na następne zgłoszenia.
 
Marsz ma mieć charakter pokojowy, w którym pszczelarze zwrócą uwagę na swoje problemy oraz na rolę pszczoły miodnej w środowisku. Wiemy, że pszczoła to nie tylko miód, ale jeden z największych zapylaczy świata roślinnego, bez którego  nie może  funkcjonować nie tylko rolnictwo ale cały ekosystem. Wyrażamy dezaprobatę wobec stosowaniu neonikotynoidów w rolnictwie a także  wobec  GMO, czekamy na rozwiązanie problemu drogich i nie zawsze skutecznych leków, domagamy się dopłat do rodziny pszczelej z tytułu utrzymywania ,,zapylaczy''.
Wstępny termin marszu ustalono na 15 marca .Ostateczny termin zostanie podany po spotkaniu z Min. Rolnictwa które jest planowane w miesiącu styczniu.

Postanowiono że ,,Marsz'' ma być przyjazny i widoczny, mówiący o naszych problemach, chcąc zwrócić na siebie uwagę   powinniśmy być zaopatrzeni w atrybuty pszczelarskie:
- podkurzacze
- kapelusze pszczelarskie
- koszulki lub kamizelki propagujące marsz
-baloniki ?
Rzecznikiem wydarzenia wybrano Z. Pęcaka. Osobą odpowiedzialną za sprawy administracyjne i organizację marszu  w Warszawie został Marek Kowalski z WKP im. Jerzego Makowicza
Za poszczególne tematy w trakcie marszu odpowiedzialni będą:
-dopłaty z tytułu utrzymywania ,,zapylaczy'' Piotr Mrówka
- neonikotynoidy (chemia) – Tadeusz Kasztelan
- GMO – Marek Kowalski,
-leki i choroby pszczele ?
-CCD ?

Wstępnie zaproponowano do wyboru dwie trasy marszu jedna spod Pałacu Kultury do gmachu Min. Rolnictwa i Sejmu ,druga spod Kolumny Zygmunta, dokładna trasa zostanie ustalona po rozmowach z władzami miasta (odpowiedzialni Marek Kowalski i Robert Chrzanowski).
 Do marszu zaprosimy posłów, senatorów, ludzi nauki i kultury, powiadomimy media oraz zaprosimy społeczeństwo stolicy.
Kolega Marek Kowalski poinformował że dla uczestników istnieje możliwość wykupienia obiadów po około 10 zł od osoby, po wcześniejszym kontakcie z p. Markiem (tel. 600-801-684).
Termin następnego spotkania organizacyjnego ustalono na dzień 25 stycznia 2012r na godz. 11 w gościnnych  pomieszczeniach  czasopisma ,,Pszczelarstwo'', na które zapraszamy, czekamy także na uwagi i sugestie dotyczące ,,Marszu''.

Sekretarz :Ewa Tporkiewicz                                  Prowadzący Zbigniew Pęcak