Lubelskie Towarzystwo Pszczelnicze
Strona główna / Wilków 2010 spotkanie w sprawie pomocy poszkodowanym pszczelarzom i sadownikom z Gminy Wilków w czasie powodzi.

Wilków 2010 spotkanie w sprawie pomocy poszkodowanym pszczelarzom i sadownikom z Gminy Wilków w czasie powodzi.

21 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Gminy Wilków (woj. lubelskie) z inicjatywy Lubelskiego Towarzystwa Pszczelarskiego odbyło się spotkanie z poszkodowanymi przez tegoroczną powódź rolnikami.

W wydarzeniu poświęconemu w całości omówieniu możliwych form pomocy przeznaczonej na odbudowanie prowadzonej dotychczas produkcji rolnej oraz zniszczonych przez wezbraną wodę domostw uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz redakcji

ltp_wilkow_011

miesięcznika „Pszczelarstwo”. Przypomnijmy, że Wilków był jednym z bardziej dotkniętych przez powódź rejonów, w którym doszło do zalania ponad 90% ogólnej powierzchni gminy. Zadaniem postawionym przed roboczym spotkaniem z poszkodowanymi pszczelarzami, sadownikami, producentami warzyw oraz chmielu prowadzących swoje gospodarstwa na terenie gminy Wilków była analiza obecnych, konkretnych potrzeb związanych z rewitalizacją zalanych przez powódź gospodarstw. Zbigniew Pęcak z Lubelskiego Towarzystwa Pszczelniczego, główny inicjator omawianego wydarzenia, omówił zasady funkcjonowania i dotychczasowe działania w ramach Pszczelarskiego Funduszu Asekuracyjnego zapraszając tym samym poszkodowanych pszczelarzy do skorzystania z tego instrumentu wsparcia. Wśród najbardziej aktualnych potrzeb związanych z odbudowaniem hodowli pszczół przez zalanych producentów wskazywano na ule, maty, przegrody, ocieplenia, a także same rodziny pszczele oraz matki, na które już tego samego dnia złożono stosowne zamówienia. Obecny na spotkaniu przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawił natomiast inicjatywy podejmowane przez samorząd rolniczych na rzecz rolników-powodzian. Oprócz wydatnych strat w produkcji pszczelarskiej w ogromnej mierze zniszczone zostały typowe dla tego regionu uprawy polowe tj. warzywa, plantacje chmielu oraz sady. W tym kontekście rozważano możliwe sposoby koordynacji przez LTP i KRIR wsparcia rzeczowego w postaci sadzonek i materiału szkółkarskiego. Poszkodowani rolnicy podkreślali potrzebę zabezpieczenia na przyszłoroczne nasadzenia malin, leszczyny, chmielu, wiśni oraz truskawek. Ponadto, Krystyna Wyzner z miesięcznika „Pszczelarstwo” zaoferowała publikowanie na łamach czasopisma apeli o konkretną pomoc skierowanych do producentów sprzętu pszczelarskiego oraz artykułów tematycznych mających na celu podniesienie świadomości całego środowiska branżowego na temat skali poniesionych przez rolników w regionie strat. Jednocześnie, poszkodowani rolnicy zwracali na inne problemy wynikłe w trakcie odbudowy zniszczonych gospodarstw. Wśród nich wskazywano na podwyżki materiałów budowlanych i wykończeniowych w regionie, a także cen usług ekip remontowych zaraz po zejściu wód.  Wielu z powodzian nie otrzymało również do tej pory wsparcia finansowego dla rodzin rolniczych w formie  jednorazowego zasiłku celowego pomimo złożenia w gminnym ośrodku pomocy społecznej stosownych wniosków. Mając powyższe na uwadze zwracamy się do wszystkich tych, którzy są w stanie pomóc, w szczególności producentów i dystrybutorów materiału sadowniczego, sprzętu pszczelarskiego, nasion i sadzonek, a także materiałów budowlanych o wsparcie poszkodowanych przez powódź rolników z gminy Wilków, bez której nie będzie możliwe szybkie odnowienie prowadzonej dotychczas tam produkcji rolniczej i powrót do normalnego życia.

Przedstawiamy również protokół ze spotkania wraz z nazwiskami uczestników debaty w Gminie Wilków. Termin następnego spotkania został ustalony przez komisję oraz uczestników na początek października 2010 roku.