Lubelskie Towarzystwo Pszczelnicze
Strona główna / Spotkanie przedstawicieli organizacji pszczelarskich. Życie miodem słodzone.

Spotkanie przedstawicieli organizacji pszczelarskich. Życie miodem słodzone.

logo_zawodowi

STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY ZAWODOWYCH

PSZCZELA WOLA 9, 23-107 PSZCZELA WOLA
Tel. +48(081) 5628076 wew. 29,
Prezes Zbigniew Pęcak +48 501 266 623
Wiceprezes Piotr Mrówka +48 507 050 133,
pszczelarzezawodowi@interia.pl

________________________________________________________

30 lipca 2007

 

 

 

W związku z decyzją Komisji Europejskiej nr K(200&)3299 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia programów działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących miodu i zaakceptowania budżetu programu „Życie miodem słodzone” na kwotę 683 267 Euro. Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych zwołuje Zjazd konsorcjum w dn. 10.08.2007 w Pszczelej Woli. Na spotkaniu zostanie poruszonych wiele zagadnień związanych z przygotowywaną kampanią promocyjną. Uczestnictwo w zebraniu konsorcjum ma charakter otwarty i mile będą widziani zarówno nowi członkowie jak i obserwatorzy.

Nieobecność przedstawicieli państwa firmy i brak zainteresowania programem uznamy jako brak poparcia dla  promocji miodu.

 

 Po spotkaniu odbędzie się posiedzenie Zarządu SPZ-tu, a wieczorem spotkanie przy ognisku.

Szczegółowy program zebrania konsorcjum:

 

10.08.2007

 

Godz. 11.00

  1. Otworzenie zebrania i odczytanie pisma Ireneusza Jabłońskiego Zastępcy Prezesa Agencji Rynku Rolnego informującego o zatwierdzeniu programu „Życie miodem słodzone” przez Komisję Europejską nr K(2007)3299 z dnia 10 lipca 2007. Prezes SPZ Sławomir Bakier.
  2. Wystąpienie Janusza Kasztelewicza – odpowiedzialnego za przygotowanie projektu „Życie miodem słodzone”.
  3. Wystąpienie przedstawiciela ARR Pawła Zambrzyckiego.
  4. Wystąpienie przybyłych gości i członków konsorcjum.
  5. Analiza uwarunkowań związanych z aspektami finansowymi realizacji projektu.
  6. Wystąpienie Igi Niewiadomskiej – przedstawiciela firmy DFF wdrażającej projekt promocyjny.
  7. Dyskusja

Godz. 15.00 Obiad

Godz. 16.00 Posiedzenie poszerzonego Zarządu SPZ-tu

Godz. 19.00 Spotkanie przy ognisku z kolonistami

Godz. 21.00 Ognisko dla dorosłych

11.08.2007

Godz. 8.00 – 8.30 Egzamin kolonistów na dyplom małego pszczelarza

Godz. 11.00  Rozdanie dyplomów  i nagród-podsumowanie

 

                                                                                              Prezes

                                                           Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

                                                                                   dr inż. Sławomir Bakier