Lubelskie Towarzystwo Pszczelnicze
Strona główna / "Psczelarstwo" pomaga pszczelarzom

"Psczelarstwo" pomaga pszczelarzom

Pszczela Wola, dnia 24 lipca 2010 r.Koleżanki i koledzy akcja pomocy powodzianom oraz tworzenia "Pszczelniczego Funduszu Asekuracyjnego" trwa nadal.  Chcemy państwa poinformować że zostaliśmy mile zaskoczeni odzewem pszczelarzy i instytucji po zamieszczeniu informacji o tworzeniu pomocy dla pszczelarzy. W związku  z dużą chęcią  pomocy pszczelarzom którzy znaleźli się w trudnej sytuacji (powodzie,pożary,wandalizm,zdarzenia losowe) uważamy że akcja nie powinna być jednorazowa i powinna trwać nadal. Myślimy także o przekazywaniu pojedynczych pni pszczelich dla amatorów którzy  rozumieją trudną sytuacje w pszczelarstwie i będą chcieli poprawić stan zapylania w swej okolicy.
W tym momencie wszyscy ofiarodawcy zostali umieszczeni w t.z.w. "Banku Pomocy i Danych".Ponieważ pomocy będziemy chcieli udzielać w różnych krańcach kraju,w zależności od potrzeby, będzie to dla nas i potrzebujących dużym ułatwieniem ze względów transportowych. Po prostu nie ma sensu zwiezienia wszystkich uli w jedno miejsce i potem rozwożenie  po całym kraju tym którzy będą potrzebowali pomocy. Odzew na nasz apel  jak pisałem na początku jest bardzo duży, chęć pomocy pszczelarzom którzy ucierpieli w skutek rożnych  kataklizmów wyrazili pszczelarze z całej Polski.  Przypominamy raz jeszcze że pszczelarze potrzebujący pomocy powinni przy zgłaszaniu szkody   posiadać dokumentację zdarzenia  potwierdzoną przez lokalne koło pszczelarskie bądź urząd administracyjny. Pomoc którą będziemy chcieli udzielać będzie kierowana do wszystkich pszczelarzy bez względu na przynależność organizacyjną. Tą drogą zapraszamy także inne organizacje do aktywnej pomocy swym członkom oraz młodym adeptom pszczelarstwa w pokonywaniu trudności. Zapraszamy także chętnych do współpracy  w tworzeniu "Pszczelarskiego Funduszu"  będą oni zarazem decydować o przydzielaniu pomocy na rzecz potrzebujących pszczelarzy. Pytają Państwo dość  często o kwestie finansową więc wyjaśniamy że konto podane do wpłat jest kontem Lubelskiego Towarzystwa Pszczelniczego, każda wpłata z dopiskiem "Powódź" jest osobno księgowana i będzie podawana do wiadomości wraz z innymi darami na stronie internetowej, za sumę wpłat zostanie zakupiony najpotrzebniejszy sprzęt dla potrzeb poszkodowanych a skan  lub kserokopia faktury zostanie podana do publicznej wiadomości. Zapraszamy raz jeszcze do dalszej współpracy w tworzeniu i poszukiwaniu nowych rozwiązań problemów dnia codziennego  polskiego pszczelarstwa.